Pachetul de servicii medicale (1 Apr 2022)

Pachetul de servicii medicale (1 Apr 2022)

Denumire serviciu medicalFrecvenţă/Plafon
A. Pachet minimal                                                          
 1. Servicii medicale pentru situaţiile de 
 urgenţă  medico-chirurgicală    
1 consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă
2. Supraveghere şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic1 consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată, inclusiv pentru bolnavul TBC nou descoperit activ de medicul de familie
3. Monitorizarea evoluţiei sarcinii şi lehuziei                                                
a) luarea în evidenţă în primul trimestru;1 consultaţie          
b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a;1 consultaţie pentru fiecare lună
c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv;2 consultaţii pentru fiecare lună
d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate
 – la domiciliu;
1 consultaţie la domiciliu  
e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere 
– la domiciliu;
1 consultaţie la domiciliu  
4. Servicii de planificare familială2 consultaţii/an calendaristic/persoană   
5. Constatarea decesului cu sau fără eliberarea certificatului constatator de deces1 examinare la domiciliu              
6. Servicii de prevenţie                                                 
Consultaţia preventivă pentru persoanele în vârstă de peste 18 ani   1 consultaţie o dată la 3 ani calendaristici             
B. Pachet de bază                                                          
1. Serviciile medicale preventive şi profilactice acordate asiguraţilor cu vârsta 0 – 18 ani                                                    
a) – la externarea din maternitate
– la domiciliul copilului
1 consultaţie la domiciliu  
b) – la 1 lună –
– la domiciliul copilului
1 consultaţie la domiciliu          
c) – la 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 24 şi 36 luni1 consultaţie pentru fiecare din lunile nominalizate            
d) – de la 4 la 18 ani1 consultaţie/an/asigurat    
2. Monitorizarea evoluţiei sarcinii şi lăuziei                                                 
a) luarea în evidenţă în primul trimestru;1 consultaţie
b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a;1 consultaţie pentru fiecare lună  
c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv;2 consultaţii pentru  fiecare lună
d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate
– la domiciliu;
1 consultaţie la domiciliu 
e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere –
– la domiciliu;
1 consultaţie la domiciliu 
 3. Evaluarea, intervenția și monitorizarea adultului asimptomatic 
a) asiguraţi cu vârsta între 18 şi 39 ani2 consultaţii/asigurat o dată la 3 ani calendaristici pentru  completarea riscogramei  
b) asiguraţi cu vârsta între 18 şi 39 ani – persoane asimptomatice depistate cu risc înalt1 – 2 consultaţii/asigurat anual pentru completarea riscogramei   
c) asiguraţi cu vârsta >40 ani1 – 3 consultaţii/asigurat/pachet prevenţie anual; consultaţiile pot fi acordate într-un interval de maxim 6 luni consecutive;
c.1) consultație evaluare inițială1 consultație/pachet prevenție
c.2) consultaţie pentru intervenție individuală privind riscurile modificabile1 consultație /pachet prevenție 
c.3) consultație pentru monitorizare/control1 consultație/pachet prevenție
4. Servicii medicale curative 
a) Consultaţia în caz de boală pentru afecţiuni acute, subacute şi acutizările unor afecţiuni cronice2 consultaţii/asigurat/episod                 
a1) Consultaţiile pentru bolile cu potenţial endemoepidemic ce necesită izolare, acordate la distanță2 consultaţii/asigurat/episod
b) Consultaţii periodice pentru îngrijirea generală a asiguraţilor cu boli cronice – la cabinet 1 consultaţie/asigurat/lună      
 b1) Consultaţiile pentru afecţiunile cronice acordate la distanţă1 consultaţie/asigurat/lună      
c) Management de caz:                                                     
c.1) evaluarea iniţială a cazului nou 
c.1.1) evaluarea iniţială a cazului nou de HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 23 consultaţii ce pot fi acordate într-un interval de maxim 3 luni consecutive;                              
c.1.2) evaluarea iniţială a cazului nou de astm bronşic şi boala cronică respiratorie obstructivă – BPOC3 consultaţii ce pot fi acordate într-un interval de maxim 3 luni consecutive;                              
c.1.3) evaluarea iniţială a cazului nou de boală cronică de rinichi3 consultaţii ce pot fi acordate într-un interval de maxim 3  luni consecutive;                              
 O singură dată, în trimestrul în care a fost făcută confirmarea
 c.2) monitorizare pentru una sau mai multe dintre  bolile cronice incluse în  managementul de caz (HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2, astm  bronşic  şi boala cronică respiratorie obstructivă –  BPOC,  boală cronică de rinichi) 2 consultaţii în cadrul – monitorizării managementului de caz      
5. Servicii la domiciliu:                                                 
a) Urgenţă1 consultaţie pentru fiecare situaţie de urgenţă            
b) Episod acut/subacut/ acutizări ale bolilor cronice2 consultaţii/episod      
c) Boli cronice1 consultație/asigurat/lună
d) Management de caz pentru asiguraţii nedeplasabili înscrişi pe lista proprie 
d.1) evaluarea iniţială a cazului nou 
d.1.1) evaluarea iniţială a cazului nou de HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 23 consultaţii ce pot fi acordate într-un interval de maxim 3 luni consecutive;  intervalul de 3 luni are ca dată de început data primei consultaţii în cadrul evaluării;
d.1.2) evaluarea iniţială a cazului nou de astm bronşic şi boala cronică respiratorie obstructivă – BPOC3 consultaţii ce pot fi acordate într-un interval de maxim 3 luni consecutive; intervalul de 3 luni are ca dată de început data primei consultaţii în cadrul evaluării;
d.1.3) evaluarea iniţială a cazului nou de boală cronică de rinichi3 consultaţii ce pot fi acordate într-un interval de maxim 3 luni consecutive; intervalul de 3 luni are ca dată de început data primei consultaţii în cadrul evaluării;
 O singură dată, în trimestrul în care a fost făcută confirmarea                                                        
 d.2) monitorizare pentru  una sau mai multe dintre bolile cronice incluse în managementul de caz (HTA dislipidemie şi diabet  zaharat tip 2, astm bronşic şi boala respiratorie obstructivă –  BPOC, boală cronică de rinichi)2 consultaţii în cadrul – monitorizării managementului de caz                    
e) Constatarea decesului cu sau fără eliberarea certificatului constatator de deces1 examinare la domiciliu
6. Administrare schemă tratament direct observat (DOT) pentru bolnavul TBC confirmatconform schemei stabilite de către medicul pneumolog
7. Confirmare caz oncologic pentru fiecare caz suspicionat de medicul de familie  și confirmat de medicul specialist se acorda punctaj suplimentar
8. Servicii Medicale Diagnostice Și Terapeutice                                                      
a)       Spirometrie 
b)       Măsurarea ambulatorie a tensiunii arteriale 24 ore 
c)       Măsurarea indicelui de presiune gleznă – braț 
d)       Efectuarea și interpretarea electrocardiogramei  
e) Tuşeu rectal 
f) Tamponament anterior epistaxis  
g) Extracţie corp străin din fosele nazale 
h) Extracţie corp străin din conductul auditiv extern – inclusiv dopul de cerumen 
i) Administrare medicaţie aerosoli (nu include medicaţia)  
j) Evacuare fecalom cu/fără clismă evacuatorie 
k) Sondaj vezical 
l) Imobilizare entorsă  
m) Tratamentul chirurgical al panarițiului, abcesului, furunculului, leziunilor cutanate – plăgi tăiate superficial, înţepate superficial, necroze cutanate, escare, ulcere varicoase, dehiscenţe plăgi, arsuri, extracție corpi străini  ţesut moale (anestezie, excizie, sutură, inclusiv îndepărtarea firelor, pansament)  
n) Supraveghere travaliu fără naştere 
o) Naştere inopinată 
p) Testul monofilamentului 
q) Peakflowmetrie 
r) Tratamente intramuscular, intravenos, subcutanat, perfuzii intravenoase (nu include medicaţia) 
s) Pansamente, suprimat fire 
ş) Administrarea de oxigen până la predarea către echipajul de prim ajutor  
9. Şervicii adiţionale  
a) ecografie generală – abdomen şi pelvisMaximum 3 investigaţii pe oră/medic
Close Bitnami banner
Bitnami